Polityka Prywatności

Szanowni Państwo.

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ( RODO ). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Informacja o ochronie danych osobowych.

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące IDG , osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informujemy , iż zastosowanie wobec nich w zakresie danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. DUET, Piotr Bęben z siedzibą w Krośnie przy ul. Naftowej 18, 38-400 Krosno, NIP: 6842525829, Regon: 181039734.

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub pod adresem e-mail : rodo@torbyduet.pl

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych takich jak:

 • Imię i Nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b, c if RODO to jest :

 • w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania umowy/przygotowania wyceny.

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie bedą przekazywane podmiotom trzecim, Państwom trzecim oraz Organizacjom Międzynarodowym.

Odbiorcami danych będą jednak Instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak:

 • Instytucje Państwowe,
 • Urzędy,
 • Organy Administracji Publicznej,
 • Sądy,
 • Organy Ścigania oraz Wszystkie Instytucje i Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do otrzymywania informacji.

Państwa dane osobowe będą przez P.P.H.U. DUET, Piotr Bęben przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji uzasadnionych interesów firmy.

Ponadto przysługuje Pani/Panu:

 • żądanie od Administratora na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądanie od Administratora na podstawie art. 16,17,18 RODO sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt pisemny pod adresem : P.P.H.U. DUET, Piotr Bęben, ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno,
 • kontakt e-mailowy pod adresem : rodo@torbyduet.pl

Zapewniamy Państwa ,że Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą , zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem , wykorzystaniem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe

P.P.H.U "Duet" Piotr Bęben

Adres Rejestrowy
ul. Floriańska 234 a
38-440 Iwonicz

Adres korespondencyjny
ul. Naftowa 18
38-400 Krosno

tel. + 48 13 42 420 02
fax. + 48 13 42 420 02
mobile. +48 604 946 675
e-mail: biuro@torbyduet.pl